Design

Ofte brukte former er sirkler, firkanter og diamanter. Diamanter er de mest populære formene på grunn av at de tar opp energi på en god måte og motstår mekanisk deformasjon. Andre designhensyn er størrelser og vinklene på formene, som også påvirker hvor godt metallet tar opp energi og hvordan energien spres gjennom det ekspanderte metallet.

Vinklene i diamantformen virker inn på metallets styrke. Større vinkler, jo mindre styrke vil formen ha, fordi det vil være mye åpent rom inne i formen. Imidlertid, hvis vinklene er for små, går styrken tapt fordi formene er for nær hverandre, slik at det ikke er plass til å holde strukturen.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hvilken strekkmetall-type som vil passe best for ditt prosjekt.

BRUKSOMRÅDE

Designere og produksjonsbedrifter som utvikler og produserer metall-produkter som: parkbenker, avfallsdunker, husdyrinnredninger, områdesikring, trapper, rekkverk, takhimlinger etc, bør se nærmere på strekkmetallets «ubegrensede» muligheter og anvendelsesområder.
Styrke, fleksibilitet og miljøvennlig fremstilling (god utnytting av materialet) betyr mye for brukeren, produsenten og kunden. Arkitekter og designere har nå fått øynene opp for strekkmetall, noe som har økt etterspørselen og anvendelse av strekkmetall til nye bruksområder. Våre kunder spenner seg fra alle typer mekanisk industri, skip og offshore, landbruk, infrastruktur og bygg.